Sprzęt

 Kominowa kamera inspekcyjna

 
z możliwością robienia kolorowych zdjęć i filmów - jest jedyną możliwością zdiagnozowania 
w szczegółach usterek odpowiedzialnych za niewłaściwe funkcjonowanie przewodu kominowego. Dzięki diagnozie kamerą ogranicza się koszty naprawy przewodu do niezbędnego minimum, wskazując z dokładnością do 10 cm usterkę wewnątrz przewodu; dodatkowy osprzęt umożliwia wprowadzenie głowicy kamery nie tylko od góry, ale także od dołu czy też w odcinkach poziomych przewodu kominowego.


 Anemometry

 
służące do pomiaru prędkości przepływu powierza przy wlotach do przewodów kominowych. Dzięki odczytowi można wyliczyć strumień objętości usuwanego powietrza poprzez dany przewód kominowy lub podciśnienie w przewodzie kominowym.

 Kołowrotki - drążek GFK

 
służą do czyszczenia przewodów kominowych z pieców z zamkniętą komorą spalania, etażowych kotłów c.o., palenisk kominków. Długość drążka od 15 do 30 mb. Zaletą jest możliwość czyszczenia przewodów kominowych od dołu bez potrzeby wychodzenia na dach.