Oferta
 • okresowa kontrola stanu technicznego przewodów i urządzeń kominowych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami),
 • czyszczenie przewodów kominowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836), a mianowicie:

- czyszczenie przewodów dymowych minimum 4 razy w roku,

- czyszczenie przewodów spalinowych minimum 2 razy w roku,

- czyszczenie przewodów wentylacyjnych minimum 1 raz w roku,

 • odbiór przewodów kominowych w stanie surowym i użytkowym
 • przeprowadzanie inwentaryzacji urządzeń i podłączeń kominowych wraz ze szkicami i opisem,
 • opiniowanie przewodów kominowych i podłączeń w budynkach nowo wybudowanych, jak i istniejących,
 • uporządkowywanie podłączeń do przewodów kominowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • udrażnianie przewodów kominowych,
 • usuwanie stwierdzonych usterek według zaleceń pokontrolnych,
 • montaż nasad kominowych,
 • zabezpieczanie wylotów przewodów kominowych przed ptakami,
 • badania szczegółowe przewodów kominowych przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu, m.in. kominowej kamery inspekcyjnej z możliwością robienia kolorowych zdjęć i filmów,
 • dokonywanie pomiaru strumienia objętości usuwanego powietrza poprzez przewody kominowe,
 • uszczelnianie przewodów kominowych wkładami kominowymi kwasoodpornymi i żaroodpornymi,
 • prace pokrewno-kominiarskie według indywidualnych ustaleń.